login
hasło
Punkt Informacji Turystycznej Ostrowa Wielkopolskiego
Adres pocztowy ...
ul. Starotargowa 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon ...
telefon (062) 300-00-74
Adres www ...
www.turystyka.iostrow.com
Adres e-mail ...
email: pttkostrow@interia.pl

Punkt Informacji Turystycznej Ostrowa Wielkopolskiego znajduje się w siedzibie Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Ostrowie Wielkopolskim (ulica Starotargowa 5). Punkt zajmuje się informacją turystyczną nie tylko o samym mieście, ale o całym - integralnie z nim związanym - regionie ostrowskim, przedstawianiem jego walorów krajoznawczych i turystycznych oraz ich promocją na miejscu, w regionie i w kraju, również poprzez prowadzoną przez PIT stronę internetową http://www.turystyka.iostrow.com.

Otwarcia Punktu dokonał 16 X 2006 r. Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, pan Jerzy Świątek. Punkt powstał dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Zapraszamy do współpracy wszelkie instytucje, firmy, osoby, szkoły i organizacje zajmujące się w powiecie ostrowskim szeroko pojmowaną turystyką. Prosimy m. in. o przesyłanie informacji o planowanych i odbytych imprezach (np. wycieczkach, rajdach, wystawach, targach, ofertach), związanych choć częściowo z turystyką, do działu Aktualności na naszej stronie.

Lokalizacja PIT: ul. Starotargowa 5 (narożnik ul. Raszkowskiej), Ostrów Wielkopolski.