login
hasło

Turystyka piesza (szlaki)

Szlak pieszy: Ostrowska Trasa Turystyczna

Szlak pieszy: Ostrowska Trasa Turystyczna
długość = 3,7 km

W 2013 r. ze środków 9 Edycji Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego wytyczono i oznakowano Ostrowską Trasę Turystyczną. Ma ona charakter okrężny, czyli rozpoczyna się i kończy przy siedzibie PTTK przy ul. Starotargowej 5. Jej długość wynosi 3,7 km.

Przebieg trasy oznakowany jest umieszczonymi na słupkach znaków drogowych i nazw ulic charakterystycznymi tabliczkami, na których znajduje się zdjęcie mijanego obiektu turystycznego, jego krótki opis oraz kierunek, w którym należy się udać do kolejnego obiektu. Trasa między tabliczkami jest oznakowana dodatkowo naklejkami Ostrowskiej Trasy Turystycznej w taki sposób, aby turysta miał w zasięgu wzroku kierunek wędrowania.
Wyznaczono także trasę dodatkową o długości 6,6 km, na której zaproponowano kilka obiektów i atrakcji, do których warto dotrzeć. Za kościółkiem przy ul. Królowej Jadwigi skręcamy w prawo w al. Słowackiego. Na skrzyżowaniu z ul. Limanowskiego skręcamy w lewo w kierunku Piasków (Lotnisko w Michałkowie lub kierunek Lewków). Od cmentarza żółtym szlakiem rowerowym docieramy do zalewu. Tam skręcamy za czarnym szlakiem rowerowym w lewo i promenadą docieramy do Parku Olbrzymich Owadów. Dalej dochodzimy do niebieskiego szlaku pieszego przy torach "ciuchci" i za jego znakami docieramy do siedziby PTTK przy ul. Starotargowej.

Na istniejącej konstrukcji z tablicą szlaków turystycznych na skwerku przy ul. Raszkowskiej znajduje się tablica, na której zaznaczony jest przebieg trasy.